آلفاباکسرهبری ضعیف

رهبری ضعیف

  ترکیه نخست یک هواپیمای جنگی روسیه را در خاک سوریه سرنگون کرد و سپس به سوریه یورش برد و بخشی از سوریه را اشغال کرد (بعد از سفر اردوغان به مسکو) و اکنون سفیر روسیه را در ترکیه می کشند و قاتل را هم می کشند تا اسرار ترور سفیر روسیه فاش نشود.


منبع این نوشته : منبع
سوریه ,روسیه ,سفیر روسیه ,رهبری ضعیف